Kontakt

GEN d.o.o.

Info broj : +387 33 943 900
Fax : +387 33 635 014
E-mail : info@distribucija.ba

Adresa : Ismeta Alajbegovića Šerbe 3, BA-71210 Ilidža